ยุทธศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ ๓ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๓๐ นางสาวชวนิศ ชวนะวงศ์ นักการทูตชำนาญการ ที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายการเมืองญี่ปุ่น กองเอเชียตะวันออก ๔ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายพิเศษเรื่อง "ยุทธศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น" ณ ห้อง ๑๒๑ ชั้น ๒ วปอ.สปท.

Visitors: 470,267