รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ประเทศไทยมหาอำนาจด้านความมั่นคงทางทะเล อ่าวไทย และพื้นที่ต่อเนื่อง

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์  TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอนประเทศไทยมหาอำนาจด้านความมั่นคงทางทะเล อ่าวไทย และพื้นที่ต่อเนื่อง เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ม.ค. 67  
แขกรับเชิญ คุณพินทุ์สุดา ชัยนาม (วปอ.65) เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ


Visitors: 470,295