รายการคิดเพื่อชาติ ตอนวิกฤตเด็กเกิดน้อย และด้อยคุณภาพ

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์  ร่วมกับรายการโทรทัศน์  TNN2 (True visions 784)   จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอนวิกฤตเด็กเกิดน้อย และด้อยคุณภาพ แขกรับเชิญ : ดร.นพ.  สราวุฒิ บุญสุข (วปอ.๖๕)  รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ม.ค. ๖๗


Visitors: 454,921