รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พ.ย. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน แขกรับเชิญ
คุณโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด (วปอ.๕๒) และ คุณนริศ ชำนาญนันท์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
สำนักงานอัยการสูงสุด (วปอ.๖๕) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 454,866