รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การดูแล หัวใจ วัยรุ่น

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การดูแล หัวใจ วัยรุ่น แขกรับเชิญ ผศ.รัชด ชมภูนิช (วปอ.๖๕) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 66


Visitors: 454,917