รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การตรวจเงินแผ่นดินไทยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การตรวจเงินแผ่นดินไทยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แขกรับเชิญ คุณสุทธิพงษ์ บุญนิธิ  รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เมื่อวันที่ 2 ก.ย.66


Visitors: 470,268