รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง

วันเสาร์ที่ ๔ พ.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงแขกรับเชิญ พลเอก อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,873