รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การบริหารหนี้สาธารณะ

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การบริหารหนี้สาธารณะ แขกรับเชิญ คุณแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ส.ค.66


Visitors: 454,879