รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การพัฒนาต้นแบบการใช้อากาศยานไร้คนขับ สนับสนุนภารกิจขนส่งทางการแพทย์

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การพัฒนาต้นแบบการใช้อากาศยานไร้คนขับ สนับสนุนภารกิจขนส่งทางการแพทย์ แขกรับเชิญ นายแพทย์ ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์
และนาวาอากาศเอกอนุกูล อ่อนจันทร์อม เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.66


Visitors: 470,303