รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การพัฒนาภาคการเกษตรไทย สู่เกษตรมูลค่าสูง

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน  การพัฒนาภาคการเกษตรไทย สู่เกษตรมูลค่าสูง แขกรับเชิญ คุณฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.66

Visitors: 454,889