รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การพัฒนายาสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและยา

วันเสาร์ที่  29  มิ.ย. 67. เวลา 2030 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการร่วมคิดเพื่อชาติ ตอน การพัฒนายาสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและยา แขกรับเชิญ พญ.ชนิดา สยุมภูรุจินันท์ (สวปอ.มส.SML 5 ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Visitors: 470,295