รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำอย่างยั่งยืน

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำอย่างยั่งยืน แขกรับเชิญ คุณภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์  รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 17 ก.ย.66


Visitors: 437,413