รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพอัจฉริยะ

วันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์  TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพอัจฉริยะ แขกรับเชิญ พ.อ. นายแพทย์ จรัสพงศ์ เกษมมงคล ผู้อำนวยการกอง พยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๕


Visitors: 437,428