รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การระดมสรรพกำลังของชาติกับความมั่นคงของชาติ

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การระดมสรรพกำลังของชาติกับความมั่นคงของชาติ แขกรับเชิญคุณพรชัย บุญรุ่ง นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 เมื่อ 30 ก.ค.66


Visitors: 454,867