รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การลดคาร์บอนด้วยเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ก.พ. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การลดคาร์บอนด้วยเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย แขกรับเชิญ คุณประทีป ธรรมมนุญกุล (สวปอ.มส.SML ๓) กรรมการบริหาร บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 470,301