รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ

วันเสาร์ที่ ๒๐ เม.ย. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ แขกรับเชิญ นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (วปอ.๖๕) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 437,421