รายการคิดเพื่อชาติ ตอน คาร์บอนเครดิต ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๕ พ.ย. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์  TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ  ตอนคาร์บอนเครดิต ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย
แขกรับเชิญ บรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๕  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 470,267