รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ชุมชนอัจฉริยะเพื่อความมั่นคงของประเทศ

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ชุมชนอัจฉริยะเพื่อความมั่นคงของประเทศ แขกรับเชิญ คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) 
รุ่นที่ 4 และคุณไวธยางค์ กุลละวณิชย์ นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.66


Visitors: 454,870