รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ซีเซียม-137

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ซีเซียม-137 แขกรับเชิญ รศ.ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์
นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) พ.อ.รศ. สุธี พานิชกุล นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.66

Visitors: 454,913