รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์เพื่อพลังงานสะอาดของโลก

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์เพื่อพลังงานสะอาดของโลก แขกรับเชิญ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.66

 

Visitors: 454,906