รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ดิจิทัลเพื่อคนพิการ

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ดิจิทัลเพื่อคนพิการ แขกรับเชิญ ดร.เอกพงษ์ หริ่มเจริญ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 27 พ.ค.66

Visitors: 437,440