รายการคิดเพื่อชาติ ตอน นวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำของไทย

วันเสาร์ที่ ๒๓ มี.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน นวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำของไทย แขกรับเชิญ ดร.วินัย รุ่งฤทธิเดช (SML 4) นายกสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลาง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 470,301