รายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสื่อกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์  ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน บทบาทสื่อกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แขกรับเชิญ คุณไรลา อินทรผล พิธีกรและสื่อมวลชน/นศ.สวปอ.มส.SML รุ่นที่ ๔  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 470,295