รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ประจวบคีรีขันธ์ บริบทใหม่แห่งการท่องเที่ยว

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ประจวบคีรีขันธ์ บริบทใหม่แห่งการท่องเที่ยว แขกรับเชิญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 พ.ค.66

Visitors: 470,303