รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ประวัติศาสตร์ก็พาเธอมาเที่ยวได้ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 67 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ประวัติศาสตร์ก็พาเธอมาเที่ยวได้ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
แขกรับเชิญ นาวาอากาศเอก​ ชนธีร์  บุญศิริยะ​ ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร​ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


Visitors: 404,782