รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ประสิทธิภาพและการค้นคว้าวิจัยยา ในประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๕ พ.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ประสิทธิภาพและการค้นคว้าวิจัยยาในประเทศไทย แขกรับเชิญ เภสัชกรไพบูลย์ จุฬาธรรมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยาไพบูลย์ จำกัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,928