รายการคิดเพื่อชาติ ตอน พลังงานทดแทน ธุรกิจขับเคลื่อนโลก

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ม.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน พลังงานทดแทน ธุรกิจขับเคลื่อนโลก แขกรับเชิญ คุณสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Visitors: 454,905