รายการคิดเพื่อชาติ ตอน พิกัดศุลกากรกับการค้าระหว่างประเทศ

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน พิกัดศุลกากรกับการค้าระหว่างประเทศ แขกรับเชิญ คุณกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  เมื่อ 23 ก.ค.66

 

Visitors: 454,917