รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ฟาร์มโคนมอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 1 มิ.ย.67 เวลา 2030 -2100 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอนฟาร์มโคนมอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน. 
แขกรับเชิญ. คุณวีรศักดิ์ อนุสนธิวงษ์ ประธาน บริษัท สิทธิโชค 1962 จำกัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Visitors: 470,292