รายการคิดเพื่อชาติ ตอน มาตรการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ คนไทย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล

วันเสาร์ที่ ๒๕ พ.ย. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน มาตรการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจคนไทย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล แขกรับเชิญ นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (วปอ.๖๕) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 454,855