รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาโดยแท้จริง

วันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True vision 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาโดยแท้จริง แขกรับเชิญ คุณกมลินี สุขศรีวงศ์ ที่ปรึกษาด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)/นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๕ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 454,874