รายการคิดเพื่อชาติ ตอน รู้จักสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2567 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน รู้จักสถาบันวิชาการป้องกันประเทศแขกรับเชิญ : พลอากาศเอก ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


Visitors: 470,275