รายการคิดเพื่อชาติ ตอน รู้ทัน ประโยชน์และภัยคุกคาม จาก AI

วันเสาร์ที่ ๑๗ ก.พ. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน รู้ทัน ประโยชน์และภัยคุกคาม จาก AI แขกรับเชิญ : ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการ (วปอ.๖๕) ผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 470,274