รายการคิดเพื่อชาติ ตอน สร้างสรรค์ภูมิภาคแห่งสันติภาพด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน สร้างสรรค์ภูมิภาคแห่งสันติภาพด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แขกรับเชิญ พลโท นพดล มังคละทน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง, คุณพัฒนา ทิวะพันธุ์ รองผู้อำนวยการหลักสูตรฝ่ายประสานงานวิชาการ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.66

Visitors: 470,267