รายการคิดเพื่อชาติ ตอน สังคมอดนอน บั่นทอนคุณภาพชีวิต

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พ.ย. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน สังคมอดนอน บั่นทอนคุณภาพชีวิต
แขกรับเชิญ นาวาอากาศเอกหญิง พญ. บุษกร ภมร รองผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ (วปอ.๖๕) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 454,868