รายการคิดเพื่อชาติ ตอน อนาคตรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน อนาคตประเทศไทย

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์   TNN2 (True visions 784)    จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน อนาคตรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน อนาคตประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 66 แขกรับเชิญ : คุณกิตติกร ตันเปาว์  (วปอ.65) รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


Visitors: 470,300