รายการคิดเพื่อชาติ ตอน อนาคตอาหารไทยกับการพัฒนาอาหารอนาคตไทยเพื่อความยั่งยืน

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน อนาคตอาหารไทยกับการพัฒนาอาหารอนาคตไทยเพื่อความยั่งยืน แขกรับเชิญ คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานคณะกรรมการธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.66

Visitors: 470,295