รายการคิดเพื่อชาติ ตอน อนาคตโทรทัศน์ไทย ไปทางไหนดี ?

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เม.ย. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน อนาคตโทรทัศน์ไทย ไปทางไหนดี ?  แขกรับเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต (วปอ.๖๕) กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 437,442