รายการคิดเพื่อชาติ ตอน อุตสาหกรรมอวกาศ และ อนาคตประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พ.ย. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน อุตสาหกรรมอวกาศ และ อนาคตประเทศไทย แขกรับเชิญ ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 470,292