รายการคิดเพื่อชาติ ตอน อุตสาหกรรมไทยแข็งแกร่ง ประเทศไทยแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน อุตสาหกรรมไทยแข็งแกร่ง ประเทศไทยแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แขกรับเชิญ คุณปรนนท์ ฐิตะวรรโณ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 66


Visitors: 454,930