รายการคิดเพื่อชาติ ตอน แนวโน้มโลจิสติกส์ไทยในอนาคต

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน แนวโน้มโลจิสติกส์ไทยในอนาคต แขกรับเชิญ คุณพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 ก.ย.66


Visitors: 470,300