รายการคิดเพื่อชาติ ตอน โครงการคืนคนดีสู่สังคม ผ่านการฝึกวิชาชีพ Tele sales

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน โครงการคืนคนดีสู่สังคม ผ่านการฝึกวิชาชีพ Tele sales แขกรับเชิญ
คุณนพพล ชูกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทในเครือ (วปอ.๖๕) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 470,303