รายการคิดเพื่อชาติ ตอน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถาบันผลิตบุคลากร เพื่อรับใช้ชาติและประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มี.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถาบันผลิตบุคลากร เพื่อรับใช้ชาติและประชาชน แขกรับเชิญ พลโท สิทธา สาริบุตรานนท์ (วปอ.๖๔) นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก อดีตรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 404,787