รายการคิดเพื่อชาติ ตอน โลกดิจิทัล ไทยแข่งได้ หรือได้แข่ง?

วันเสาร์ที่ ๑๘ พ.ย. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน โลกดิจิทัล ไทยแข่งได้ หรือได้แข่ง? แขกรับเชิญ คุณเวทางค์ พ่วงทรัพย์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 454,868