รายการคิดเพื่อชาติ ตอน โลตัส องค์กรค้าปลีกส่งเพื่อความยั่งยืน

วันเสาร์ที่ ๒ ธ.ค. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน โลตัส องค์กรค้าปลีกส่งเพื่อความยั่งยืน แขกรับเชิญ คุณธเรศน์ เจียรไพศาลเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทมจำกัด (โลตัส) (วปอ.๖๕) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 454,895