รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ไทยได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ไทยได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า แขกรับเชิญ คุณวัลภา สถิรชวาล นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 29 ก.ค.66


Visitors: 454,866