รายการคิดเพื่อชาติ ตอน AI กับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน AI กับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก แขกรับเชิญ คุณชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.66


Visitors: 470,299