รายการคิดเพื่อชาติ ตอน FTA เครื่องมือเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทย

วันเสาร์ที่  22  มิ.ย. 67. เวลา 2030 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการร่วมคิดเพื่อชาติ ตอน FTA เครื่องมือเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทย 
แขกรับเชิญ คุณโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ พิธีกร : ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

Visitors: 470,292