รายการคิดเพื่อชาติ ตอน PEA กับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วันเสาร์ที่ ๒๗ ม.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน PEA กับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ แขกรับเชิญ คุณศุภชัย เอกอุ่น (วปอ.๖๓) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 454,927