รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ยาเสพติด ตัวร้าย ทำลายชาติ

วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 67. เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ยาเสพติด ตัวร้าย ทำลายชาติแขกรับเชิญ. ดร.ก้องหล้า ภูวดลอานนท์ ( สวปอ.มส. SML 5) ประธานกรรมบริษัท ภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,275